NEED FOR NATURE MOVEMENT

Et hjerteprojekt baseret på en overbevisning om at jo flere naturforbundne mennesker på planeten, jo større indflydelse vil vores bæredygtighedsbevidste adfærd have på vores fremtid.

IDEOLOGI

Bevægelsen bygger på et ideologisk ønske, mål og behov for at bidrage til at redde planeten ved at (gen)forbinde menneske og natur. NEED FOR NATURE MOVEMENT er et non-for profit projekt igangsat af Tanya Uhnger Wünsche, Nature Connectedness Researcher og Facilitator og grundlægger af NEED FOR NATURE GROUP. I opbygningsfasen af bevægelsen har den til huse hos NEED FOR NATURE GROUP, men indgår ellers ikke som en del af ydelses og produktsortimentet i koncernen.

NEED FOR NATURE MOVEMENT er en global bevægelse, der har til formål at sprede ringe i vandet og vækste til et stærkt globalt netværk af ligesindede sjæle som gennem bevægelsens virke inviteres til at slutte sig til fællesskabet ud fra idegrundlaget, at jo flere mennesker der forener viden, kompetence og passion, jo større udfordringer kan vi overvinde.

 

FORMÅL

Bevægelsen bygger på fem grundopgaver som vi mener må løses på vejen mål målet om at redde planeten, og efterleve FN’s Agenda 2030 mål og kommende internationale bæredygtigheds anbefalinger. 

INFORM
Ved at udbrede viden og bevidsthed om menneskets psykologiske behov for naturforbundethed og de mange fysiske, mentale, sociale og planetære sundhedsmæssige fordele ved naturforbundethed, kan vi vokse os stærke i samarbejde.

INSPIRERE
Ved at dele viden, metoder, visdom og visioner om hvorfor og hvordan man kan facilitere en kontinuerlig og grundlæggende naturforbundethed for sig selv og andre.

INFLUENCE
Ved at vokse os store som et kollegialt fællesskab kan vi agere ambassadører og være fortalere for naturforbundethed og tale naturens sag som give stemme til naturen, lede forskere, investorer, naturmennesker såvel som naturfremmede medmennesker.

IMPLEMENT
Ved at påvirke fra både et bottom up og et top down perspektiv på samme tid, er vi i stand til at støtte politiske beslutningstagere i bevidste og kloge beslutninger på vegne af vores hverdag på vores planetariske hjem.

IMPACT
Endelig er det højeste mål for bevægelsens eksistens og vækst at forene kræfterne globalt i at bekæmpe miljømæssige udfordringer, der påvirker alle økosystemer, og forbedre nuværende og fremtidige betingelser for menneskers og planetens sundhed.