NATURE CONNECTEDNESS

Mennesket er uløseligt forbundet med natur. Mennesket har evolutionshistorisk tilbragt mere end 99% af sin tid tæt forbundet til naturen. Naturen er menneskets oprindelige habitat, og menneskets søgen efter nærhed til natur har været forbundet med både overlevelse og velvære. Muligheden for at sanke, jage, fiske og finde drikkevand har været størst jo tættere fysisk forbundet til natur mennesket har været. Naturen absorberer kuldioxid og sikrer mennesket mulighed for respiration. Men også på det mentale plan har mennesket altid haft et iboende behov for at søge natur for at opleve trivsel. Nærhed, mental og spirituel forbundethed til den omgivende natur restituerer og restaurerer mennesket, ved at indvirke beroligende på vores nervesystem, og derved sænke blodtryk, igangsætte produktion af vores lykkehormoner, og nedsætte vores stresshormonproduktion. Denne konstante søgen efter at forbinde sig med sin omgivende natur, for at balancere sin iboende natur, ligger altså genetisk og cellulært programmeret ind i det at være menneske. Vi er natur. Indeni. Og vi har behov for natur. Omkring os.

Nature Connectedness er summen af disse behov. Nature Connectedness begrebet er udsprunget af den snart et halvt århundrede gamle Biophilia hypotese, der beskriver menneskets fundamentale genetiske behov for at søge at indgå i positiv relation og forbindelse med andet liv på planeten. Mennesket har en iboende fascination af natur, designet for at holde os i live.

Nature Connectedness opstår når mennesket tillader sig at agere på sit behov for at være forbundet til natur. Nature Connectedness er den individuelle perception af at være en del af et større hele. Nature Connectedness måles på en række relationelle parametre, og graden af oplevet Nature Connectedness er afgørende for menneskets reflektoriske, bevidste såvel som underbevidste adfærd. Nature Connectedness er grundlaget for menneskets grundlæggende fysiologiske og biokemiske funktioner, for dets mentale helbred, for dets ejerskab og bevidsthed omkring bæredygtig væren, og dermed for menneskets – og planeten Gaias – fortsatte eksistens i verden.

I NEED FOR NATURE ser vi det som vores ypperste formål aldrig at slippe målet om at forbinde natur og menneske med hinanden, af syne. Vi arbejder altid evidensbaseret og udfører terapi, formidler natur eller rådgiver og udvikler indenfor en ramme vi via erfaring og dokumentation ved har effekt. NEED FOR NATURE arbejder med Nature Connectedness, eller Naturforbundethed, fra forskellige indfaldsvinkler. Fælles for måden hvorpå vi faciliterer naturforbundethed og naturoplevelse er, at der altid tages udgangspunkt i dimensionerne Sansning, Følelse, Meningsfuldhed, Medfølelse og niveauer af Kvalitetsnatur. Målet er altid at skabe en dyb oplevelse og dermed opnå en følelse af oplevet nær relationel forbundethed med menneskets omgivende såvel som dets indre natur. Dette gør sig gældende uanset om NEED FOR NATURE arbejder terapeutisk eller pædagogisk, i turismefeltet, i rådgivningsbranchen eller i den formidlingsorienterede verden. Mangler mennesket den dybe emotionelle forbundethed til naturen i sit sind, vil denne mangel gøre sig gældende i både attitude indadtil og adfærd udadtil i de valg mennesket træffer. NEED FOR NATURE arbejder for at eksponere mennesker for natur således, at målet om denne forbundethed altid fungerer som den bærende kerneværdi i de konkrete møder mellem menneske og natur, uanset ydelse.

Referencer: Wilson, E. O. (1984); Mayer, F. S. & Frantz, C. M, (2004); Restall, B. & Conrad, E. (2015); Cow, D. et al. (2017); Klaniecki, K. et al. (2018)