CENTER FOR NATURE CONNECTEDNESS

I CENTER FOR NATURE CONNECTEDNESS skræddersyr vi konsulentydelser indenfor det natur og friluftsfaglige felt med udgangspunkt i et mål om Nature Connectedness. Centret er bygget på værdier om at udbrede og bidrage til evidensbaseret videndeling og awareness arbejde omkring Nature Connectedness som forskningsfelt og oplevelsesmål.

Eksempler på ydelser kan være:

  • Konceptudvikling
  • Metodeudvikling
  • Faglige indspil til fundraising og fondsansøgningsprocesser
  • Foredrag, oplæg og workshops
  • Naturbaseret oplevelsesdesign- og produktudvikling
  • Undervisning og censoropgaver
  • Naturvejledning og friluftsinstruktion
  • Kursus- og uddannelsesudvikling
  • Undervisningsmaterialeudvikling
  • Projektledelse, rådgivning mm.

Center for Nature Connectedness er sat i verden for at understøtte uddannelsesinstitutioner, iværksættere og i deres opdagelsesrejse mod et styrket og mere bæredygtigt grundlag for deres professionel praksis, og kan som regel altid matche dit aktuelle behov.

Al kontakt indledes med et uforpligtende møde hvor vi diskuterer både opgavens indhold, løsningsforslag, omfang og pris.