NEED FOR NATURE PSYCHOTHERAPY

NEED FOR NATURE PSYCHOTHERAPY er en psykoterapi klinik bygget på principper om terapi gennem dybe intra- og interpersonelle oplevelser i og med naturoplevelser i rolige højkvalitets naturområder.

Naturbaseret psykoterapi er en oplevelsesbaseret terapiform hvor den terapeutiske relation bygges op af både klient, terapeut og naturen vi er i. Når du modtager psykoterapi i naturen bidrager den sanselige kropslige oplevelser af omgivelserne til at der automatisk opstår der en åbenhed i såvel dit sind som dit hjerte, og dermed en mulighed for at nå langt i en terapeutisk proces. Psykoterapi i natur opleves af mange som mindre klinisk og oftere som en mere ligeværdig relation til terapeuten, der i mange henseender kan opleves som en turkammerat. Men som dog aldrig slipper ansvaret for at holde rum for og understøtte din terapeutiske process.

Hos NEED FOR NATURE PSYCHOTHERAPY arbejder vi altid klientcentreret og traumeinformeret, og med dyb respekt for det enkelte menneskes ønsker, behov of grænser.

NEED FOR NATURE PSYCHOTHERAPY tilbyder 1:1 terapi med klienter ned til børn i 7 års alderen, tematiserede gruppeforløb, og familieterapiforløb.

Omfanget at en naturbaseret psykoterapeutisk session varierer afhængig af behov, kapacitet og problematik hos dig som vores klient. Vores sessioner er aldrig kortere end 2½ time, og ofte halve dage eller sågar 24 timers sessioner hvor du har mulighed for at opleve dig selv som en del af naturens døgscyklus.

Desuden tilbyder vi Fordybelsesoplevelser, Shinrin Yoku skovbadning, Thetahealing sessioner og Værensfriluftslivs oplevelser for såvel individuelle som grupper.