REDEFINING LUXURY - BEVÆGELSE OG METODE

Indehaver af NEED FOR NATURE, Tanya Uhnger Wünsche, har startet Bevægelsen Redefining Luxury, oggennem to  årtier med indsamling af viden og erfaring udviklet metoden Redefining Luxury gennem facilitering af Nature Conectedness og dybe naturoplevelser.

Redefining Luxury Movement

Vores fælles jordklode er under pres. På mange parametre. Krisesituationer er ofte perioder der giver tid til eftertanke. Gør vi det godt nok? Hvad er det egentlig for et spor vi følger? Trives jeg hvor jeg er? Kan mit bidrag og perspektiv ændres? Redefining Luxury bevægelsen er opstået ud fra viden og følelser omkring den pågående klimakrise vi lever i. Redefining Luxury er en vej til oplysning og refleksion, og en genvej til en åbning af en anden verden vi har brug for at kende, og kunne vælge aktivt til.

Håbet er at så mange som muligt, på globalt plan, bliver en del af Redefining Luxury Bevægelsen. En nonprofit, no-strings-attached bevægelse og et netværk hvor vi inspirerer hinanden og deler gode ideer og refleksioner omkring hvordan vi alle kan bidrage til en bæredygtig verden, både miljømæssigt, socialt og økonomisk, ved at foretage aktive valg der gavner mere end de skader.

På bloggen Redefining Luxury by NEED FOR NATURE deler jeg tanker og refleksioner, eget og andres gode arbejde og eksempler på hvordan vi, menneskeheden som helhed, og vi, du og jeg, kan ændre opfattelser, attitude og adfærd fra et antropocentrisk til et økocentrisk perspektiv. Hvem ved, måske er det dyreste ikke altid det bedste?

Måske er det største ikke altid det mest nødvendige? Måske ligger lykken og de gode oplevelser lige forenden af havegangen og ikke altid for enden af regnbuen på den anden side af jordkloden. Jeg tror på og lever for at det er på tide at redefinere vores opfattelse af luksus. Læs med! Og bidrag meget gerne til at hjælpe NEED FOR NATUREs arbejde med Redefining Luxury ud i verden, via et indlæg, en kommentar eller en deling.

Link til blog

Redefining Luxury Metode

Det er min overbevisning at alle mennesker der har tæt og hyppig kontakt med natur, oplever en stærkere forbundethed med naturen og dermed er indstillet på at agere i overensstemmelse med naturens behov. Er følelsen af forbundethed med naturen stærk nok, vil naturens behov og menneskets behov smelte sammen, og mennesket adfærd og handlinger vil derfor ikke længere føles som opofringer og afsavn, men snarere som opfyldelse af indre psykologiske og fysiologiske behov.

NEED FOR NATURE arbejder som oftest efter denne eller lignende metoder hvor glæden ved det simple ikke ressourcekrævende er det bærende element. Glæden ved friluftslivet, roen i naturen, tilstedeværelsen i nuet. Fundamentet i både NEED FOR NATURE og metoden Redefining Luxury bygger på den norske økofilosof Arne Næss’ berømte definition af Friluftsliv som ”et rigt liv med enkle midler”.