UDENFOR

Projekt UDENFOR er et gruppebaseret terapeutisk forløb for unge i alderen 12-17 år der enten periodevis eller konstant oplever sig selv som psykisk sårbare.

Baggrunden for UDENFOR er, at dalende skoletrivsel, skolevægring, stress, angst og depression samt et markant forandret samværsmønster i Danmarks barne- og ungdomsliv er høj aktuelle problemstillinger for mange unge netop nu. Stigende social ulighed er for mange unge et vilkår i deres opvækst.

Forløbet UDENFOR er for dig der er ung og i kortere eller længere perioder har oplevet at føle dig bekymret, angst, nedtrykt eller udenfor etablerede sociale relationer og systemer, og som savner et tilhørsforhold og via dette en eksistensberettigelse.

UDENFOR kombinerer Naturoplevelse, Friluftsaktivitet og Naturterapi samt elementer af det manualbaserede COOL KIDS angstbehandlingsprogram. I UDENFOR forløbet arbejder vi gennem gruppeterapien med tematikker som følelsesmæssig selvregulering, mestringsfølelse, selvværdsproblematikker, eksistensberettigelse, handlekompetence og livsmotivation.

Forløbet UDENFOR er et gruppeforløb for en lille gruppe på 6-8 unge. Første og sidste gang deltager den unges forældre, de øvrige terapigange er kun for den unge. Har du behov for det, kan et UDENFOR forløb sagtens kombineres med individuelle naturterapi sessioner.

UDENFOR varer 8 uger, med en ugentlig mødegang af 3 timers varighed.

Tag kontakt med os, eller PPR i din kommune, og hør om forløbet er et tilbud hvor du bor, priser og booking af plads på holdet.