NATUR OG ADVENTURE TERAPI

Terapi i Natur

Naturterapien har sine rødder i den Jungianske psykoterapi, i økopsykologien og i Eco Therapy.

I naturterapien lader jeg som terapeut naturen indgå som en tredjepart i den terapeutiske proces. Naturen er menneskets naturlige habitat og væren i natur vækker sanser, restaurerer vores hjerne og beroliger vores nervesystem, hvorfor både terapeut og klient får en masse foræret, i naturens rum. Gennem dybe terapeutiske oplevelser i natur, vil du føle dig forbundet til naturen, og derved ligeledes opleve at blive mere bevidst og forbundet til dig selv.

Naturterapien fungerer naturforbindende, men indvirker også positivt på en række fysiologiske og biokemiske processer, der understøtter dig i at restituere og genfinde en måske tabt balance i livet.

I naturterapien arbejdes typisk med problematikker omkring sorg, bekymring, stress, depression, angst, relationer, vanskelige livsvilkår og øvrige temaer der bringer dig ud af balance i nuet eller livet som helhed.

Dog kan der sagtens aftales andre afviklingssteder for naturterapien, skulle et andet område vise sig at passe dig bedre, i forhold til geografi eller naturtype.

I NEED FOR NATURE arbejder vi respektfuldt, klientcentreret og ressourceorienteret, og tager dermed udgangspunkt i de problematikker og temaer der rører sig i dig, samt opmærksomheden på de ressourcer du har tilgang til for at arbejde med dine personlige problematikker og tematikker. Alle NEED FOR NATUREs naturterapeutiske ydelser tager udgangspunkt i metoden REDEFINING LUXURY.

En naturterapeutisk session varer 3timer, en hel dag eller et døgn.

Indehaver af NEED FOR NATURE Tanya Uhnger Wünsche er uddannet specialpædagog, lærer, Mindfulness Instruktør, COOL KIDS vejleder, Naturterapeut, Stud. Naturbaseret psykoterapeut, samt en lang række natur- og friluftsfaglige uddannelser, her i blandt to Mastergrader på naturoplevelsesfeltet. Dermed kan du som klient være garanteret at din naturterapeut i såvel korte sessioner som længerevarende forløb har solid terapeutisk og pædagogisk indsigt i den menneskelige psyke, hvilket sikrer dig en respektfuld, effektfuld, og ikke mindst naturforbindende terapi.

NEED FOR NATUREs naturterapeutiske ydelser:

Nature Connect – oplev roen, mærk naturen, mød dig selv

Naturterapi – naturbaseret psykoterapi

Adventure terapi – kobling af friluftsliv og naturbaseret psykoterapi

UDENFOR – gruppeterapi for unge